Sorry, your browser doesn't support Java(tm).

 

Technické údaje :

Rozmery (šírka x dĺžka x výška)                  750 x 1720 x 110  mm

Absorpčná plocha                                             0.75 m2

Hmotnosť                                                       23 kg

Obsah náplne                                                  0,2 l

Maximálny pracovný pretlak                        3 Bar

Pripojovacie rozmery                                        rýchlospoje, alebo šrobenie

Rám kolektoru                                               Fe, prášková farba

Izolácia absorberu                                         vakuum min.10-3 Pa

Vákuová trubica                                            sklo O 38 x 1,3 mm, 40 ks

Absorber                                                         Cu lamely s Ni selektivnou vrstvou

slunečná absorptivita                                        94 %                              

tepelná emisivita                                               11 %                                

Účinnosť η 0                                                  79,6 %                           

Účinnosť η 0,05                                            66,6 %                           

Účinnosť η 0,1                                              47,5 %                           

Výkon                                                             0 - 600 W                              

Energetický zisk                                              650 - 850 kWh/m2za rok 

energetický zisk - graf

NOVAPLYN s r.o. Nižná

Družstevná 510 
02743 Nižná 
tel./fax: 043/5381802
mobil: 0905694186/187

Technické údaje :

Rozmery (šírka x dĺžka x výška)                  1880 x 1700 x 110  mm

Absorpčná plocha                                              2 m2

Hmotnosť                                                        48 kg

Obsah náplne                                                   0,4 l

Maximálny pracovný pretlak                         6 Bar

Pripojovací rozmery                                           letovaný spoj o 18, alebo šrobenie

Rám kolektoru                                                Al plech, prášková farba

Izolácia absorberu                                          vakuum min.10-3 Pa

Vakuová trubica                                              sklo O 38 x 1,3 mm, 40 ks

Absorber                                                           Cu lamely s Ni selektivnou vrstvou

slunečná absorptivita                                          94 %                              

tepelná emisivita                                                 11 %                                

Účinnosť η 0                                                   79,6 %                           

Účinnosť η 0,05                                              66,6 %                           

Účinnosť η 0,1                                                47,5 %                           

Výkon                                                               0 - 1600 W                           

Energetický zisk                                                 650 - 850 kWh/m2za rok                        

Zisk z kolektoru                                                 1300 - 1700 kWh za rok

(c) 2002 Novaplyn spol. s r.o.